Pravna pomoć u zatvorima

21:43 14. 09. 2020. FoNet

Beograd - Postupajući po preporukama Zaštitnika građana u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde preduzela je mere u cilju obaveštavanja lica lišenih slobode o pravu na besplatnu pravnu pomoć i obezbeđivanja obrazaca zahteva za pružanje pomoći.

U saopštenju zaštitnika građana Zorana Pašalića kaže se da je u KPZ Pančevo "izrađeno obaveštenje sa osnovnim informacijama, koje je istaknuto na oglasnim tablama u svim blokovima u kojima su smeštena lica lišena slobode" i da su u zavodskoj biblioteci "pripremljeni primerci Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i lista pružalaca pomoći i obrasci za podnošenje zahteva".

Obuka za zaposlene u službama za tretman svih zavoda za primenu specijalizovanih programa za rad sa osuđenicima, prvobitno planirana za mart 2020. godine, zbog epidemije zarazne bolesti biće realizovana do marta 2021. godine, kada će biti izrađen novi pravilnik o beneficiranom radnom stažu – ujednačen za sve zaposlene koji rade na istim poslovima.  (kraj) dpv

Share: