Društvo

Saopštenje Komiteta pravnika za ljudska prava

Razrešiti aferu "Spisak"

25. 06. 2021. 16:05 | FoNet | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Komitet pravnika za ljudska prava saopštio je danas da bi Uprava za sprečavanje novca trebalo da nalaze analize o ispravnost poslovanja organizacija i pojedinca, koji su neprimerno targetirani u slučaju "Spisak" javno objavi i dostavi bankama, jer bez toga nema osnova za učešće u izradi Procene rizika i drugim oblicima saradnje sa Upravom.

U saopštenju se podseća da je Komitet eksperata za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Saveta Evrope (MONEYVAL), razmatrajući postupanje srpske Uprave za sprečavanje pranja novca u slučaju "Spisak", upozorio da se ne sme zloupotrebljavati pravni okvir za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva.

Na plenarnoj sednici Moneyvala 28. aprila razmatran i slučaj "Spisak" iz jula prošle godine, kada je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma bez odgovarajućeg pravnog osnova zatražila proveru bankarskih transakcija 57 organizacija i pojedinaca iz medija i civilnog sektora.

Prethodno je, u postupku koji su Specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija pokrenuli na zahtev organizacija i medija sa "Spiska", Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) ocenila da je Uprava postupila suprotno preporukama tog glavnog međunarodnog tela za uspostavljanje standarda za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. (kraj) vbr/ivt/dpv

Share: