Bolja sistemska zaštita

14:36 27. 06. 2021. FoNet | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas, povodom 27. juna - Međunarodnog dana ponosa, da su u zakonodavnom smislu učinjeni vidljivi pomaci na unapređenju položaja LGBT osoba, ali i da su neophodne dalje izmene važećih propisa kako bi se poboljšao kvalitet života i ostvarivanje prava ove ranjive društvene grupe.

Zabrana diskriminacije na osnovu polnih karakteristika je sadržana u novom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, dok su zabrana diskriminacije interseks osoba na osnovu polnih karakteristika i eksplicitna zabrana diskriminacije dece po istom osnovu uvršteni u Zakon o zabrani diskriminacije, na sugestiju Zaštitnika građana, rekao je Pašalić.

Pašalić navodi da Institucija kojom rukovodi već godinama radi na iniciranju bolje sistemske zaštite LGBTI osoba koje se i dalje susreću sa diskriminacijom, zlostavljanjem i nasiljem, kao i da su tokom pandemije uočeni zdravstveni i ekonomski izazovi sa kojima su se susretale osobe drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta. (kraj) lj/ivt/dpv

Share: