Društvo

Maja Popović o potrebi dorade zakonske regulative

Zaštita od rodnog nasilja

27. 10. 2021. 19:48 | FoNet | Ivica Strnčević

BEOGRAD - Ministarstvo pravde zalaže za unapređenje zakonodavnog okvira za zaštitu žena i devojčica od svih oblika rodno zasnovanog nasilja i u tom cilju je doneta Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period od 2021. do 2025. godine, izjavila je danas ministarka pravde Maja Popović.

Ona se na Konferenciji "Borba protiv seksualnog nasilja prema ženama – unapređenje pravnog okvira i postupanja" osvrnula na izmene i dopune Krivičnog zakonika iz 2016. i 2019. godine, kao i na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ističući da on žrtve seksualnog nasilja prepoznaje kao kategoriju posebno ranjivih žrtava i obavezuje institucije na sistemsko delovanje i koordinaciju. (kraj) is/dpv

Share: