Društvo

MONITORING ELEKTRONSKIH MEDIJA

REM subjektivno ocenjuje

16. 11. 2021. 19:43 | FoNet | Bojan Bednar

BEOGRAD - Regulatorno telo za elektronske medije (REM) nema akt kojim je propisana metodologija kojom se utvrđuje da li pružaoci medijskih usluga poštuju član 47. Zakona o elektronskim medijima kojim se garantuje ustavno pravo građana Srbije na objektivno, istinito i blagovremeno informisanje, saopštio je danas Biro za društvena istraživanja (BIRODI).

Umesto nedostajućeg akta, koji bi propisao metodologiju monitoringa izveštavanja elektronskih medija u skladu sa principima objektivnosti, opštosti i sistematiočnosti, članovi Saveta REM ocenu o poštovanju pomenutog člana "baziraju se na subjektivnim stavovima bez adekvatne činjenične osnove", ukazao je BIRODI. (kraj) vip/bdb/dpv

Share: