Društvo

I pored usvojenog zakona

Diskriminacija Roma

22. 09. 2022. 14:47 | FoNet | Bojan Bednar

BEOGRAD - Od novembra 2021. godine u Srbiji je zabeleženo 17 slučajeva diskriminacije prema Romima, od kojih je sedam prijavljeno povereniku za zaštitu ravnopravnosti, saopšteno je danas na predstavljanju izveštaja "Unapređenje pristupa pravdi za Rome u Mađarskoj i Srbiji" nevladinih organizacija Praksis (Praxis) i "Mi ovde pripadamo" (Idetartozunk).

Predstavnica Praksisa Marija Dražović istakla je da su ključni nalazi izveštaja da su Romi i 13 godina nakon usvajana Zakona o zabrani diskriminacije izloženi različitim oblicima diskriminacije.

Istakla je da su Romi od najranijeg uzrasta svakodnevno izloženi diskriminaciji i da se može steći utisak da "Romi prihvataju određena diskriminatorna ponašanja kao prihvatljiv i normalan deo svakodnevnice". (kraj) vbr/bdb

Share: