Kriza sistema socijalne zaštite

15:28 24. 01. 2023. FoNet | Leposava Čolić

BEOGRAD - Sistem socijalne zaštite u Srbiji je jako opterećen, ima preveliki broj nadležnosti, veliki broj korisnika, dosta ljudi je otišlo u penziju, a novi nisu zaposleni zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, izjavila je danas koordinatorka istraživanja koje sprovelo udruženje "Sociativa" Jelena Unijat.

"Dolazi do sagorevanja ljudi i nemoći da se profesionalci iz socijalne zaštite maksimalno posvete svojim korisnicima, odnosno da mogu da opsluže sve njihove potrebe i pruže blagovremeno usluge", rekla je Unijat na disksusionom forumu na kome je predstavila rezultate istraživanja sprovedenog u okviru projekta "Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade".

Ona je rekla da, sa druge strane, organizacije koje se bave omladinskim radom dosta rade i sa mladima iz osetljivih kategorija, koji su, po pravilu, i korisnici centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite.

Unijat je ocenila da "omladinski rad može da bude šansa da se izađe iz krize koja trenutno postoji u sistemu socijalne zaštite", odnosno da "nadopuni usluge socijalne zaštite". (kraj) dar/lč/dpv

Share: