Društvo

Kulturni centar BeFem

Skoro 11.000 abortusa

12. 05. 2023. 18:50 | FoNet | Anđelija Stojković

BEOGRAD - Nezavisni istraživač u oblasti studija roda Tamara Ivančević izjavila je danas da se u medijima često manipuliše brojem abortusa, od 10.000 do 150.000 godišnje, dok je, prema podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u 2021. godini bilo 10.880 prekida trudnoće.

Tamara Ivančević je, povodom anti-abortus konferencije koja se održava u Beogradu, rekla da je od 10.880 prekida trudnoće bilo 8.505 medicinski indukovanih abortusa.

Kulturni centar BeFem je saopštio da je Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava Jukom izjavila da pravo na abortus obuhvata čitav korpus ljudskih prava. 

"To je sintagma koju koristimo kao skraćenicu za pravo na zdravstvenu zaštitu, lični i porodični život, telesni i psihički integritet, dostojanstvo ličnosti", rekla je Milena Vasić. (kraj) drp/and/mk

Share: