Raumevanje za zabrinutost

11:24 18. 05. 2023. FoNet | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštilo je danas, povodom Dana sećanjana žene žrtve nasilja, da ima razumevanje za zabrinutost građanki i građana i izražava duboku žal za svim ubijenim ženama i devojčicama, saosećajući ujedno i sa svim ženama i devojčicama koje su izložene nekom vidu nasilja.

U okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo je tokom 2021. i 2022. godine izradilo nekoliko zakonskih, podzakonskih i strateških dokumenata u oblasti unapređenja ljudskih prava sa ciljem sprečavanja nasilja nad ženama.

Reč je o Zakonu o zabrani diskriminacije i Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, sa pripadajućim pravilnicima kojima se bliže uređuju obaveze prema ovom zakonu, zatim o Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije od 2022. do 2030, Strategiji za rodnu ravnopravnost od 2021. do 2030. godine i Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji od 2022. do 2030. godine - sva tri dokumenta sa pratećim akcionim planovima za njihovo sprovođenje, dodaje se. (kraj) ivt/bdr

Share: