Priprema izmene zakona

16:13 01. 09. 2023. FoNet | Vera Barišić

BEOGRAD - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da je počelo proceduru izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru i da je danas održan prvi sastanak Radne grupe za pripremu radne verzije zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Zadatak Radne grupe je da utvrdi tekst Izveštaja o sprovedenoj analizi efekata Zakona, na čemu Ministarstvo radi tokom prethodnih nekoliko meseci, kao i da utvrdi predlog osnovne informacije o planiranim rešenjima i pripremi radnu verziju izmena.

Tokom izrade analize efekata, Ministarstvo je uputilo poziv organima državne uprave/inspekcijama i Mreži inspektora Srbije da se izjasne o problemima u primeni Zakona i predlože rešenja radi unapređenja pravnog okvira u oblasti inspekcijskog nadzora. (kraj) vbr/mk

Share: