Društvo

Transnacionalni organizovani kriminal

Treći u kriminalnim trendovima

26. 09. 2023. 19:32 | FoNet | Bojan Bednar

SRB-BEOGRAD -  Srbija sa Italijom deli treće mesto na listi evropskih zemalja po pitanju kriminalnih trendova od 2021. do 2023. godine, objavila je Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC).

Ispred Srbije i Italije samo su Rusija i Ukrajina, Crna Gora je na petom mestu, a Bosna i Hercegovina na sedmom.

Albanija je na 15. mestu, Hrvatska na 16, a najmanje kriminala registrovano je u Finskoj, Luksamburgu, Monaku i Lihtenštajnu.

U izveštaju je istaknuto da su kriminalna "tržišta" sa najvećim porastom u Evropi krijumčarenje ljudi, trgovina sintetičkim drogama, trgovina oružjem i trgovina kokainom. (kraj) 

Share: