Poštovati ljudska prava

13:08 23. 02. 2024. FoNet | Leposava Čolić

BEOGRAD - Organizacije Astra - Akcija protiv trgovine ljudima i Grupa 484 saopštile su danas da su podržale inicijativu za unapređenje EU Direktive o pravima žrtava i tako se pridružile apelu više od 40 međunarodnih i nacionalnih organizacija da se ljudska prava poštuju i zaštite bez obzira na boravišni status žrtava krivičnih dela.

U zajedničkom saopštenju te dve organizacije navode da je Direktiva EU trenutno u procesu revidiranja, kao i da više od 40 međunarodnih i nacionalnih organizacija predvodi PICUM 1 - Međunarodna platforma za saradnju u vezi sa nedokumentovanim migrantima.

Zbog nedokumentovanog ili nesigurnog boravišnog statusa ljudi su podložniji zlostavljanju, zloupotrebama i ozbiljnim oblicima eksploatacije, uključujući trgovinu ljudima i radnu eksploataciju. (kraj) vbr/lč/dj

Share: