Najranjiva deca ulice

13:01 12. 04. 2024. FoNet | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas, povodom 12. aprila Međunarodnog dana dece koja žive i rade na ulici, da su deca u uličnoj situaciji najranjivija grupa izložena opasnostima i rizicima koji ozbiljno ugrožavaju njihov fizički, emocionalni i mentalni razvoj.

Često su žrtve zlostavljanja, radne i seksualne eksploatacije i najizloženija su riziku od trgovine ljudima. Ta deca su često prepuštena sama sebi, a za državu su pravno nevidljiva, ukazao je Pašalić u pisanoj izjavi.

Pašalić je rekao da život i rad na ulici imaju dalekosežne negativne posledice po razvoj i zdravlje dece, i bez adekvatne, blagovremene i celovite podrške i rešenja, ta deca ostaju zanemarena i bez perspektive za bolju budućnost. (kraj) mjj/ivt/dj

Share: