Potrebni posebni protokoli

18:24 15. 04. 2024. FoNet | Leposava Čolić

BEOGRAD - Ministarka pravde Maja Popović izjavila je danas da je u cilju dosledne primene Opšteg protokola o postupanju i multisektorskoj saradnji u situacijama rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koji je Vlada usvojila 29. marta ove godine, potrebno da se pristupi donošenju posebnih protokola.

Posebni protokoli u postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima trebalo bi da budu doneti u roku od godinu dana od usvajanja Opšteg protokola, rekla je Popović na drugoj sednici Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Posebne protokole, kako je navela Popović, imaju obavezu da donesu ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi porodičnopravne zaštite, socijalne zaštite, pravosuđa, unutrašnjih poslova i zdravlja, i putem posebnih protokola biće detaljnije uređeni načini postupanja nadležnih organa i ustanova u okviru pojedinih sektora.(kraj) is/lč/bdr

Share: