Greška 97 milijardi

15:16 05. 04. 2021. FoNet

BEOGRAD - U revizijama rađenim tokom 2020. godine, Državna revizorska institucija utvrdila je 97,585 milijardi dinara pogrešno iskazanih rashoda i izdataka", rekao je vrhovni revizor Danimir Vulinović.

Share: