Rizici za budžet

10:36 03. 06. 2022. FoNet

BEOGRAD - Nacrt Fiskalne strategije za 2023, sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu, pokazuje da Vlada, i pored rastućih neizvesnosti, ne odustaje od stabilizacije budžeta i umanjenja javnog duga, naglašava Fiskalni savet u danas objavljenom mišljenju na Nacrt Fiskalne strategije.

Savet, ipak, i upozorava da je najveći propust ovog dokumenta to što je podbacio u analizi fiskalnih rizika i problema javnih preduzeća iz sektora energetike, pre svih Srbijagasa i EPS.

FIskalni savet naglašava da je Stategijom planirano da deficit konsolidovane države u narednim godinama nastavi postepeno da se smanjuje, sa tri odsto BDP u 2022. godini, na 1,5 procenat u 2023, a zatim na jedan procenat BDP u 2024. godini, i na kraju 0,5 odsto u 2025. (kraj) zvs/gb/d

Share: