Ekonomija

REVIZIJA POKAZALA POGREŠNO KNJIŽENJE RASHODA

Greške sekretarijata vlade

10. 08. 2022. 14:06 | FoNet | Davor Lukač

BEOGRAD - U Izveštaju Generalnog sekretarijata Vlade Srbije za 2021. godinu o izvršenju budžeta rashodi u iznosu od 325.520.000 dinara su iskazani na neodgovarajućim ekonomskim klasifikacijama, a nije uspostavljena interna revizija na jedan od propisanih načina, saopštila je danas Državna revizorska institucija (DRI).

U Bilansu stanja iskazana su sredstva u iznosu od 47.209.000 dinara na ekonomskoj klasifikaciji 121200 - Izdvojena novčana sredstva i akreditivi, umesto na ekonomskoj klasifikaciji 121100 - Žiro i tekući računi. (kraj) vbr/dal/dpv

Share: