Ekonomija

PRIVREMENE MERE NARODNE BANKE

Olakšano kreditiranje građana

08. 12. 2022. 16:37 | FoNet | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Narodna banka Srbije (NBS) usvojila je danas dopune odluka o adekvatnosti kapitala banke i o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima, kako bi građanima pružila podršku produženjem roka otplate kredita i očuvala stabilnost bankarskog sektora.

Kontinuiranim kreiranjem podsticajnog ambijenta omogućeno je bankama da dužnicima kojima je to zaista potrebno obezbede neophodne olakšice, a klijenti koji imaju teškoće u otplati kredita treba da u neposrednoj komunikaciji s poslovnim bankama ugovore optimalno rešenje kojim će prevazići probleme.

Odlukom o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke omogućeno je bankama da, bez uticaja na svoj kapital, fizičkim licima koji su u finansijskim poteškoćama restrukturiraju potraživanje po osnovu odobrenog potrošačkog, gotovinskog ili drugog sličnog kredita na ročnost za tri godine dužu u odnosu na važeće regulatorno rešenje, dodaje se u saopštenju. (kraj) is/ivt/dpv

Share: