Ekonomija

Savet za borbu protiv korupcije

Konverzija suprotna interesu

08. 05. 2023. 17:04 | FoNet | Anđelija Stojković

BEOGRAD - Savet za borbu protiv korupcije ocenio je danas da je predlog izmena Zakona o planiranju i izgradnji kojim se ukida naknada za konverziju zemljišta protivna javnom interesu i Ustavu i pozvao Vladu Srbije da izmene tog akta poništi.

Ukoliko Vlada ne poništi izmene i prosledi ih parlamentu, a Skupština ih kasnije usvoji, Savet je naveo da je u obavezi da upozori sva privredna društva i druga pravna lica koja su privatizovana na osnovu zakona kojima se uređuje privatizacija, stečajni i izvršni postupak, kao i njihove pravne sledbenike, da bi njihovo sticanje prava svojine na građevinskom zemljištu bez naknade bilo protivpravno i kao takvo neodrživo,

Savet je ocenio da nije prvi put od donošenja Zakona o planiranju i izgradnji da zakonodavac, odnosno država pokušava suprotno javnom interesu predlaganje zakonskih rešenja kojima bi se određenim privilegovanim kategorijama ljudi omogućilo sticanje svojine na građevinskom zemljištu bez naknade. (kraj) vbr/and/bdr

Share: