Ograničene kamatne stope

15:31 11. 09. 2023. FoNet | Vera Barišić

BEOGRAD - Narodna banka Srbije (NBS) je na današnjoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora donela odluku da privremeno ograniči kamatne stope na stambene kredite, na 15 meseci.

U saopštenju centralne banke navodi se da je doneta Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, kojom je ograničena kamatna stopa za dužnike koji su korisnici prvog stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom, a čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra.

Tim dužnicima je privremeno ograničena nominalna kamatna stopa za period od narednih 15 meseci, počevši od oktobarske rate. Banka neće imati pravo da od dužnika potražuje razliku u kamati usled primene odluke, navodi NBS. (kraj) vbr/dj

Share: