Nije važna samo cena

10:59 30. 09. 2023. FoNet | Gordana Bulatović

BEOGRAD - Izmene Zakona o javnim nabavkama koje je Vlada Srbija uputila parlamentu na razmatranje, uvode novu odredbu koja predviđa grupu usluga u kojima naručioci ne mogu koristiti kriterijum za dodelu ugovora koji je zasnovan samo na ceni.

U pitanju su usluge razvoja računarskog programa, arhitektonske usluge, inženjerske usluge, usluge prevođenja i savetodavne usluge.

Kako navode u Vladi, i za te usluge biće važna vrednost, odnosno cena za usluge koje su obuhvaćene tehničkom specifikacijom, ali su za te javne nabavke važnije stručne kvalifikacije lica koja će biti angažovana na pružanju usluge. (kraj) vbr/gb

Share: