Iskazana neto dobit

13:51 29. 02. 2024. FoNet | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Nadzorni odbor Javnog preduzeća Srbijagas usvojio je na današnjoj sedniciredovne finansijske izveštaje kompanije za 2023. godinu, u kojima su iskazani pozitivan finansijski rezultat i neto dobit, objavljeno je na sajtu Srbijagasa.

Na sednici je rečeno da je Srbijagas u 2023. godini nastavio politiku sigurnosti i kontinuiteta u snabdevanju tržišta prirodnim gasom, u i dalje prisutnim otežanim uslovima poslovanja usled evidentnih poremećaja na tržištu energenata i ekonomske krize.

Navedeni period obeležile su intenzivirane aktivnosti u cilju obezbeđenja potrebnih zaliha gasa i punjenja skladišta u Banatskom Dvoru, kao i u mađarskim skladištima gasa. (kraj) mjj/ivt/dj

Share: