Evroservis

JOVANA MAROVIĆ: TREBA SPOJITI BERLINSKI PROCES I OTVORENI BALKAN

Lavirint kooperacije

27. 10. 2022. 19:59 | FoNet | Bojan Bednar

BEOGRAD - Nije lako odgovoriti na pitanje da li zemlje Zapadnog Balkana imaju kapaciteta i da li mogu da isporuče rezultate kroz dva vrlo slična procesa, Otvoreni Balkan i Berlinski proces, kako bi se bolje pripremile za evropske integracije, rečeno je večeras na panelu "Otvoreni Balkan i Berlinski proces - lavirint regionalne kooperacije".

Zamenica premijera Crne Gore Jovana Marović rekla je da je pitanje je da li Otvoreni Balkan vodi ka Evropskoj uniji (EU), ako već postoje vrlo zahtevni EU procesi i pitanje je da li su ti procesi samo zamena za EU procese ako ste već u procesu pridruživanja

Ako je već svih šest zemalja deo Berlinskog procesa i ako već napredujemo na zajedničkom regionalnom tržištu, delom i kroz Otvoreni Balkan, onda su ideja i cilj da se te dve inicijative spoje i da se njihove najbolje prakse spoje u jednu zajedničku inicijativu svih zemalja zasnovanu na sve četiri slobode.

Upitana kakav je odnos Crne Gore prema Otvorenom Balkanu budući političke elite u toj zemlji, odnosno kako tumači to što premijer i predsednik imaju suprotne stavove o tom pitanju, ona je rekla da ne postoji zvanična pozicija Crne Gore o Otvorenom Balkanu.

Dodala je da je to pitanje ispolitizovano u zemlji u kojoj je društvo polarizovano i da se jedan deo javnosti zalaže za Otvoreni Balkan, navodeći ekonomske benefite, dok ga drugi deo javnosti smatra delom "srpskog sveta i srpske hegemonije" koji nema veze sa ekonomijom.

Rekla je da je crnogorsko ministarstvo za evropske intergracije pokušalo da analizira kompatibilnost Otvorenog Balkana sa namerama Crne Gore da postane država EU, ali da su ostala ministarstva odgovorila da ne znaju u čemu je reč u Otvorenom Balkanu, pa ne mogu ni da dostave svoje analize.

Dodala je da Crna Gora "ne žuri" da pristupi Otvorenom Balkanu, jer već postoje neke sličnosti sa postojećim zajedničkim regionalnim tržištem obuhvaćenim Berlinskim procesom, i navela da Crna Gora već ima dobrobiti od tog tržišta, odnosno da njeni građani slobodno mogu da putuju samo sa ličnim kartama regionom Zapadnog Balkana.

Ukazala je da Otvoreni Balkan ne garantuje jednak status za sve zemlje članice i da ta inicijativa "još nema velikih rezultata" i da se još jasno ne vide koje bi ekonomske benefite imale zemlje koje žele da joj se pridruže.

Zbog toga je za zemlje regiona bolje da se fokusiraju na Berlinski proces, zaključila je Marović. (kraj) is/bdb/dpv

Share: