Evroservis

tekst usaglašen u Ohridu

EEAS: Tekst Aneksa

19. 03. 2023. 10:20 | FoNet | Vera Barišić

BRISEL - Evropska unija objavila je tekst Aneksa za implementaciju evropskog sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, koji su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti usaglasili u Ohridu.

Agencija Fonet prenosi tekst Aneksa koji je objavljen na sajtu Evropske službe za spoljne poslove:

- Ovaj Aneks čini sastavni deo Ugovora.

- Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa ekspeditivno i u dobroj veri.

- Strane uzimaju u obzir da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni delovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU. Strane primećuju da će posrednik - EU, odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa početi proces izmene merila za Poglavlje 35 za Srbiju kako bi se odrazile nove obaveze Srbije koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa. Agenda kosovske specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze Kosova koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa.

- Strane su saglasne da hitno prihvate deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovoreno u okviru dijaloga uz posredovanje EU.

- Da bi se primenio član 7 , Kosovo će odmah pokrenuti pregovore u okviru dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga koje je utvrdila EU.

- Strane su saglasne da u roku od 30 dana uspostave zajednički odbor za praćenje, kojim predsedava EU. Sprovođenje svih odredbi obezbeiće i nadgledati Zajednički odbora za praćenje.

- Da bi se primenio član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Isplata neće biti obavljena pre nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u potpunosti sprovedene.

- Kosovo i Srbija se slažu da će se svi članovi sprovoditi nezavisno jedan od drugog.

- Redosled stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redosled njihovog sprovođenja.

- Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primenu nijednog člana.

- Sve diskusije u vezi sa implementacijom Sporazuma odvijaće se u okviru dijaloga koji vodi EU.

- Kosovo i Srbija primaju k znanju da svako nepoštovanje obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posledice po njihove procese pristupanja EU i finansijsku pomoć koju dobijaju od EU. (kraj) vbr/bdr

Share: