Evroservis

Predstavnica OEBS za slobodu medija Tereza ​​Ribeiro

Sloboda medija i izbori

03. 10. 2023. 15:31 | FoNet | Ivana Šanjević

BEČ - Predstavnica Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za slobodu medija Tereza ​​Ribeiro ukazala je danas na ključnu ulogu slobode medija tokom izbora, pozivajući vlasti svih država članica i izborne kandidate da poštuju svoju demokratsku dužnost, čuvajući ključnu demokratsku ulogu medija.

Čvrsti, slobodni i nezavisni mediji su temelj demokratskih društava, koji su važni za informisanje građana i odražavnje fer izbora. Izborni period, koji je ključni deo svakog demokratskog društva, zahteva medijski pejzaž, koji počiva na tačnim informacijama koje omogućavaju biračima da donose odluke na osnovu informacija, ocenila je Ribeiro.

Proteklih godina, navela je ona, svedoci smo drastičnog porasta verbalnih napada na medije od političara i kandidata, što narušava kredibilitet novinara i poverenje javnosti u medije.

Takve aktivnosti podrivanja, posebno onih koji i sami igraju ključnu ulogu u demokratskom procesu, su neprihvatljive, jer podižu rizik od napada na novinare i podstiču nepoverenje u medije, ukazala je Ribeiro.

Ona je, kako se doaje u saopštenju, naglasila da posebno važnu ulogu imaju mediji javnog servisa i medijski regulatori u izbornom periodu, jer moraju da obezbede da kandidati i stranke u političkom procesu imaju jednak pristup javnosti.

Organi javne vlasti treba da obezbede nepristrasnost javnih medija i medijskih regulatora, sa nezavisnim članovima odbora i nezavisnim mehanizmima nadzora, rekla je ona. (kraj) vip/ivt/dj

Share: