Izbori 2024

Predsednica Skupštine i kršenje Ustava

14:44 04. 06. 2024. FoNet | Vesna Milosavljević

BEOGRAD - Biro za društvena istraživanja (Birodi) optužio je predsednicu Narodne skupštzine Srbije Anu Brnabić da je prekršila Ustav i preporuke OEBS ove kancelarije za demokratizaciju i Ljudska prava i tražio od Agencije za sprečavanje korupcije da ispita slučaj.

U saoptenju se navodi da je Brnabić zahtevom  Kancelariji OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) da pruži dodatna objašnjenja o nalazima monitoringa izveštavanja Radio-televizije Srbije tokom kampanje za lokalne izbore, kršia Ustav, zakon i preporuke ODIHR.

Ana Brnabić je, prema Birodiju, postupila suprotno članu 6 Ustava Srbije koji reguliše sukob javnog i privatnog (partijskog) interesa javnih funkcionera i suptono članu 40 Zakona o sprečavanju koji takođe reguliše sukob javnog i privatnog (partijskog) interesa javnih funkcionera.

Birodi je pozvao Agenciju za sprečavanje korupcije da utvrdi da li je došlo do kršenja stava 1 člana 40 Zakona o sprečavanju korupcije koji glasi da je javni funkcioner dužan da "javni interes ne podredi privatnom, da se pridržava propisa koji uređuju njegova prava i obaveze i stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije“. (kraj) vem/bdr

Share: