Tri decenije Dah teatra

09:47 10. 05. 2021. FoNet | Ivica Strnčević

BEOGRAD - Od 23. do 27. juna Dah teatar će nizom manisfestacija proslaviti svoj 30. rođendan događajem „Spajajući vekove“.

Registrovano kao Udruženje građana, Dah teatar je svojim delovanjem prepoznat kao profesionalno, savremeno pozorište, odnosno umetnički kolektiv koji koristeći tehnike savremenog teatra stvara angažovanu umetnost sa namerom da utiče na pozitivan razvoj društva.

Trideset godina ovog teatra protiču od poslednje decenije prošlog, do početka treće decenije ovog veka, tokom kojih je Dah teatar svojim kreativnim delovanjem pravio spone između umetnika i publike iz celog sveta, između ljudi različitih nacionalnosti, profesionalnih, političkih, rasnih, polnih i svih drugih opredeljenja, između generacija i umetničkih pravaca. (kraj) is/dj

Share: