Pametni gradovi i savremene tehnologije

08:58 04. 08. 2023. FoNet | Desk

BEOGRAD - Fakultet za informacione tehnologije i Fakultet za matematiku i računarske nauke Alfa BK Univerziteta u Beogradu otvaraju poziv za Prvi međunarodni naučni i stručni skup ALFATECH iz oblasti nauke informacionih tehnologija, koji će biri održan 14. i 15. marta 2024. godine.

Cilj skupa je da okupi istraživače i proizvođače koji ispituju i bave se konceptom pametnih  gradova (engl. Smart Cities) i definišu tehnološke inovacije u urbanim područjima, kao i brojnim izazovima i pretnjama gradova budućnosti.

Osnovna pitanja na koja ovim skupom želimo da ponudimo odgovore jeste primenljivi koncept primene infokomunikacionih tehnologija u procesima upravljanja gradom gde bi se putem tehnologije apsolutno i u celosti upravljalo svim aspektima funkcionisanja: imovinom, transportom, uslugama snabdevanja vodom i energijom, saobraćajem, obrazovanjem, zdravstvom a sve u cilju efikasnijeg korišćenja resursa i poboljšanja života građana. U tom smislu, predložena izlaganja mogu biti inspirisana temama i oblastima istraživanja: Koncept prikupljanja podataka koji pružaju mogućnost primene analitičkih metoda, uključujući i prediktivnu analitiku, Primene IoT-a u pametnim gradovima, Bezbedan grad, Savremene tehnologije i njihova primena u pametnim gradovima.

Prijave za izlaganja (petnaest minuta izlaganja i kratka prateća diskusija) treba poslati na elektronsku adresu alfatech@alfa.edu.rs, najkasnije do 1. februara 2024.

Prijava treba da sadrži ime, afilijaciju i elektronsku adresu autora, Naslov izlaganja i sažetak od 200 do 250 reči na engleskom i bosanskom/hrvatskom/crnogorskom/srpskom, kao i najviše 10 ključnih reči.

Obaveštenje o prihvatanju izlaganja biće poslato do 15. februara 2024.

Konferencijske sekcije će se istovremeno održati uživo, na Alfa BK univerzitetu u Beogradu, i onlajn, preko platforme Google Meet.

Kotizacija naučnih radova za učešće na konferenciji je 10 evra. Instrukcije za uplatu kotizacije biće poslate nakon prihvatanja sažetka. (kraj) dep/dj

 

Share: