Profesori u Skupštini Srbije

12:58 16. 04. 2024. FoNet | Desk

BEOGRAD - Profesori Fakulteta za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK Univerziteta Ivan Đekić i Lidija Madžar učestvovali si na sastanku Radne grupe za Pregovaračko poglavlje 8 - Politika konkurencije, koji je održan u Narodnoj skupštini Srbije.

Sednica Radne grupe za Pregovaračko poglavlje 8 - Politika konkurencije održana je u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, uz podršku Centra za evropske politike iz Beograda.

Sastanak je organizovan radi sagledavanja perspektive razvoja, stanja i planova u oblasti politike zaštite konkurencije i procesa pregovora Srbije o pristupanju Evropskoj uniji.

Na sastanku su otvorena pitanja jačanja institucija sistema, poboljšanja zakonske regulative, i promocije tema zaštite konkurencije i kontrole državne pomoći.

Sastanak je okupio predstavnike Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, Komisije za zaštitu konkurencije, profesore univerziteta, članove organizacija civilnog društva i advokatskih kancelarija.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja vodeću organizaciju civilnog društva za proces pregovora o pristupanu Srbije Evropskoj uniji, koja deluje kao platforma za saradnju i konsultacije između predstavnika civilnog društva i Vlade Republike Srbije u procesu pregovora.

Nacionalni konvent funkcioniše po modelu sednica radnih grupa na kojima se donose konkretni zaključci i preporuke.

Zahvaljujući prisustvu na sastanku ove Radne grupe, profesori Alfa BK Univerziteta Ivan Đekić i Lidija Madžar bili su u prilici da iznesu svoje profesionalne stavove o poboljšanju efekata politike zaštite konkurencije, izgradnji odgovarajućeg institucionalnog i regulatornog okvira, promociji tržišne konkurencije, potrebnoj reviziji politike kontrole državne pomoći, kao i o daljoj potrebi za liberalizacijom javnih preduzeća u Srbiji, opravdavajući na taj način i samu misiju Alfa BK Univerziteta kao naučne i ekspertski orjentisane ustanove, posvećene kontinuiranom razvoju nauke i ekonomskom napretku naše zemlje.

Alfa BK Univerzitet je visokoškolska obrazovna i naučno-istraživačka institucija koja okuplja profesore, naučnike i istraživače iz oblasti ekonomije, finansija, menadžmenta, marketinga, informacionih tehnologija, računarskih nauka, anglistike, umetnosti i sporta.

Alfa BK Univerzitet uspešno sarađuje i sprovodi zajedničke naučno-istraživačke poduhvate sa brojnim svetskim i domaćim univerzitetima, fakultetima, naučnim institutima, kompanijama, državnim agencijama, i organizacijama civilnog društva. (kraj) dep/dj

Share: