Podobne obveznice

16:52 12. 06. 2024. FoNet | Vesna Milosavljević

BEOGRAD - Raiffeisen banka a.d. Beograd izdala je dugoročne dinarske obveznice u cilju diversifikacije izvora finansiranja, povećanja nivoa podobnih obaveza i jačanja pokazatelja minimalnog zahteva za kapitalom i podobnim obavezama (MREL racija), kao i povećanja nivoa minimalnih sopstvenih sredstava i obaveza u skladu sa regulatornim okvirom.

Raiffeisen banka a.d. Beograd izdala je dugoročne dinarske obveznice u cilju diversifikacije izvora finansiranja, povećanja nivoa podobnih obaveza i jačanja pokazatelja minimalnog zahteva za kapitalom i podobnim obavezama (MREL racija), kao i povećanja nivoa minimalnih sopstvenih sredstava i obaveza u skladu sa regulatornim okvirom.

Ukupna nominalna vrednost emisije MREL podobnih obveznica je 6 milijardi dinara, a rok dospeća je 6. jun 2028. godine. Obveznice su emitovane sa takozvanom ”call” opcijom koja Raiffeisen banci daje pravo da izvrši prevremeni otkup svih emitovanih obveznica pre dospeća pod uslovima koji su utvrđeni u prospektu.

Emisija je usmerena ka profesionalnim investitorima, a međunarodne finansijske i razvojne institucije su pokazale posebno interesovanje za ulaganje, saopštila je Raiffeisen banka.

U fazi planiranja i realizacije te emisije, Raiffeisen banka je, kako je navela, imala punu podršku i razumevanje Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra za hartije od vrednosti i Beogradske berze. Takođe, imala je podršku RBI grupacije koja ima bogato iskustvo rada sa različitim finansijskim instrumentima u oblasti tržišta kapitala i korporativnog upravljanja.

"Prikupljena sredstva će biti primarno plasirana u projekte koji za cilj imaju zaštitu životne sredine, jačanje društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja”, rekao je predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke Zoran Petrović. (kraj) vem/mk

Share: