Nenadležni za korupciju

12:13 29. 09. 2020. FoNet | Velimir Ilić

BEOGRAD - Savet za boru protiv korupcije nije nadležan za utvrđivanje sukoba interesa, saopštilo je danas to telo Vlade Srbije povodom izjave premijerke Ane Brnabić da je potpredsedniku Saveta rekla da ispita njen odnos i odnos njenog brata u firmi „Aseco“.

"Potpredsednik Saveta je odgovorio da za to nema potrebe. Ovo se dogodilo pre više od godinu dana i tada je rečeno da ovaj odnos spada u domen sukoba interesa, a da je za utvrđivanje sukoba interesa prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije (danas Agenciji za sprečavanju korupcije) samo Agencija nadležna da utvrdi sukob interesa i preduzme zakonom propisane radnje za njegovo razrešenje, a ne Savet", navodi se u saopštenju tog Vladinog tela.

Isiče se kako "nema svrhe da Savet analizira poslovanje firme jer sukob interesa se utvrđuje ne na osnovu prometa već na osnovu odnosa lica za koje se sumnja da su povezana lica".

"U slučaju da Savet taj odnos i okarakteriše kao sukob interesa, to ne bi imalo bilo kakav značaj ni posledice ukoliko taj odnos ne utvrdi Agencija. Savet za utvrđivanje sukoba interesa jednostavno nije nadležan", naglašeno je u saopštenju.

Na molbu predsednice Vlade da Savet za borbu protiv korupcije "iznese dokaze da je gospodin Andrej Vučić vlasnik zemljišta u Vojvodini, Savet naglašava da to nikada nije izjavio i da nikada nije naveo da poseduje bilo kakve dokaze o tome".

"To isto nije učinila ni gospođa Vasilić, član Saveta. Za izjave građana koji se obraćaju Savetu, Savet nije odgovoran niti obavezan da ih proverava niti za to ima kapacitete. Savet svoje izveštaje temelji isključivo na zvaničnim dokumentima i podacima", ističe se u saopštenju Saveta za borbu protiv korupcije.

U svojim izveštajima, kako je navedeno, Savet se nije bavio gospodinom Andrejem Vučićem niti je o njemu prikupljao podatke u svom dosadašnjem radu, doda.

Savet je "Izveštaj o privatizaciji i raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u javnoj svojini republike Srbije" objavio 10. januara 2018. godine, a „Izveštaj o konverziji i raspolaganju građevinskim zemljištem u Republici Srbiji” 9. januara. 2018.

"Da postoji problem sa pribavljanjem zvaničnih dokumenata Savet tvrdi već proteklih 15 godina, o čemu svedoče godišnji izveštaji Poverenika, kao i više od 100 obraćanja Saveta Povereniku. I pored intervencije Poverenika Savet nije u stanju da pribavi tražene i neophodne podatke za dopunu Izveštaja o zemljištu jer ni jedan član Saveta ne poseduje bezbednosni sertifikat od strane Kancelarije za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka", ističe u saopštenju Savet za borbu protiv korupcije.

Prema navodima na zvaničnom sajtu, "Savet za borbu protiv korupcije osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbija 11. oktobra 2001. godine" i on je "stručno, savetodavno telo Vlade Srbije osnovano sa zadatkom da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije".

Savet predlaže Vladi "mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije, kao i da prati njihovo sprovođenje i da daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u toj oblasti". (kraj) vip

 
Share: