Politika

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Netačni zaključci Crte

31. 03. 2022. 19:52 | FoNet | Ivica Strnčević

BEOGRAD - Agencija za sprečavanje korupcije, kao nezavisni organ sa posebnim zakonskim ovlašćenjima u izbornoj kampanji, saopštila je da zaključak posmatračke misije Crte da "nadležne državne institucije nisu u dovoljnoj meri doprinele zaštiti javnog interesa, već su dozvolile da se uslovi za fer izbore dodatno uruše", ne odgovara stvarnom stanju.

U saopštenju se navodi da je Crta Agenciji dostavila 14 prijava i da je od devet prijava protiv javnih funkcionera za povrede Zakona o sprečavanju korupcije, u pet slučajeva rešeno da nema povrede, o čemu je CRTA obaveštena. 

Za četiri prijave CRTA nije obaveštena, jer je po njima u toku žalbeni postupak, a rešeno je da postoji povreda i izrečena je mera opomene jer su javni funkcioneri odmah otklonili povrede, navodi se u saopštenju Agencije. (kraj) is/dpv

Share: