Politika

Ministarstvo pravde

Rešenje za neazvisnost sudstva

05. 10. 2022. 10:07 | FoNet | Vera Barišić

BEOGRAD - Ministarstvo pravde saopštilo je danas da su na onlajn sastancima sa izvestiocima Venecijanske komisije predstavljeni radni tekstovi sudskih zakona i izražena očekivanja da će nova normativna rešenja, sadržana u setu sudskih zakona, osigurati nazavisnost sudstva u Srbiji.

Tokom sastanka konstatovano je da je stručna pomoć tog savetodavnog tela Saveta Evrope od izuzetnog značaja za proces usklađivanja zakonskih okvira sa usvojenim ustavnim promenama.

Izvestioci Venecijanske komisije upoznati su sa aktivnostima i rezultatima rada Radne grupe, kriterijumom za izbor njenih članova, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na transparentnost i inkluzivnost postupka izrade novog zakona o sudijama, zakona o uređenju sudova i zakona o Visokom savetu sudstva. (kraj) vbr/dj

Share: