Politika

Beogradski centar za ljudska prava

Produžena zaštita za Ukrajince

20. 03. 2023. 16:50 | FoNet | Davor Lukač

BEOGRAD - Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP) pozdravio je danas Odluku Vlade Srbije kojom je produženo trajanje privremene zaštite za izbeglice iz Ukrajine za još godinu dana, do 18. marta 2024. godine, saopštila je ta nevladina organizacija.

Odluka je usaglašena sa pristupom Evropske unije masovnom prilivu ljudi izazvanim međunarodnim oružanim sukobom u Ukrajini, a zasnovana je na Zakonu o azilu i privremenoj zaštiti, koji propisuje da će se privremena zaštita odobriti licima koja su bila prisiljena da napuste državu svog porekla ili uobičajenog boravišta i koja se ne mogu vratiti u trajne i sigurne uslove života zbog situacije koja preovladava u toj državi.

Na osnovu Odluke Vlade Srbije, Kancelarija za azil je u periodu od njenog stupanja na snagu do 1. marta donela 1.214 rešenja kojima se odobrava privremena zaštita. (kraj) dar/dal/bdr

Share: