Politika

Skupština Srbije

Usvojeno više zakona

06. 09. 2023. 18:51

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je danas zakone iz oblasti obrazovanja, saobraćaja i kulture i potvrdila više međunarodnih sporazuma o zajmovima, filmskoj koprodukciji, socijalnoj sigurnosti.

Poslanici su usvojili izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju, kojima se uvodi obaveza izrade programa realizacije učenja kroz rad. Na osnovu tog dokumenta će poslodavac da se akredituje, a propis sadrži sve relevantne opise o ostvarivanju ishoda učenja, plana i programa nastave.

Škola i poslodavac će zajednički izrađivati taj dokument, koji će služiti i u samovrednovanju škole i spoljašnjem vrednovanju kvaliteta rada.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju o regulisanju pitanja vezanih za saradnike u nastavi i asistente, kao i na studente upisane do 10. septembra 2005. godine na svim nivoima studija. (kraj) drp/lč

Share: