Pravila za litijum iz Srbije

10:55 07. 06. 2024. FoNet | Velimir Ilić

BEOGRAD - Litijum iz Srbije neće moći da se uvozi na tržište Evropske unije ukoliko nije zadovoljio ekološke standarde vađenja rude koji važe u EU, objavio je danas N1 pozivajući se na odgovor koji je dobio od službe za medije Evropske komisije.

U Komisiji ističu da, u pogledu ekoloških standarda koji se primenjuju na rudarske projekte, Srbija kao zemlja kandidat progresivno usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU, uključujući i oblast ekološke politike, "koja uključuje standarde i pristupe koji su najstroži u svetu".

"Pored toga, održivost, odnosno primena visokih ekoloških, društvenih i dobrih praksi upravljanja je preduslov za bilo kakvu bližu saradnju sa EU. Štaviše, svaki proizvod, poput baterije za električna vozila ili materijali – bez obzira na njihovo poreklo – stavljeni na tržište EU moraju biti u skladu sa zakonima EU, uključujući pravila o održivosti i zaštiti životne sredine”, navedeno je u odgovoru iz EK redakciji N1. (kraj) vip/bdr

Share: