Izmena zakona

14:46 20. 04. 2024. FoNet | Vera Barišić

BEOGRAD - Predlogom izmena Zakona o lokalnim izborima, koji je danas upućen u skupštinsku proceduru, predviđeno je da se rok za najranije raspisivanje lokalnih izbora pomeri sa sadašnjih 120 na 150 dana pre isteka mandata, kao i da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana.

Do sada se odluka o raspisivanju izbora donosila najranije 120 dana, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika, dok od dana raspisivanja do dana glasanja nije moglo da prođe manje od 45 ni više od 60 dana.

U obrazloženju se navodi da je donošenje izmena po hitnom postupku predloženo kako bi se omogućilo da izbori za odbrnike skupština jedinica lokalne samouprave, koji redovno predstoje tokom jula i avgusta ove godine, budu raspisani i održani istovremeno kada i izbori za odbornike Skupštine grada Beograda, koji su raspisani za 2. jun. (kraj) vbr/mk

Share: