Rok biračima do 25. novembra

21:40 14. 11. 2023. FoNet | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do 25. novembra u ponoć, podneti zahtev za glasanje u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži ime, prezime i ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj, opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da birač želi da glasa prema mestu boravišta u inostranstvu, na propisani način to dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji, koja o tome donosi rešenje. (kraj) is/ivt/bdr

Ceo tekst dostupan je korisnicma FoNetovog servisa vesti.

Share: