Mladi i mediji

Izjava FoNetu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković

Mladi ispred barijera

18. 04. 2022. 13:55 | FoNet | Katarina Tomović

BEOGRAD - Najveći broj pritužbi koje stižu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti kada su u pitanju deca i mladi uglavnom se odnose na one sa invaliditetom, naročito decu u obrazovnom sistemu, a potom i na mlade u ostvarivanju njihovih prava, rekla je FoNetu Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Kako je ukazala, uprkos značajnom napretku ostvarenom uvođenjem inkluzivnog obrazovanja i obavezom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, svi problemi nisu rešeni.

Prema njenim rečima, i dalje postoji mnogo barijera, koje se nalaze ispred mladih sa invaliditetom.

Janković ne misli samo na one arhitektonske, već i na barijere na koje nailaze mladi sa senzornim invaliditetom odnosno, oštećenim vidom ili sluhom.

Ističući da je dobro da postoji spremnost da se na tome radi i da se otklanjaju sve prepreke, ona je ilustrovala da je procenat postupanja po njenim preporukama koje se odnose na osobe sa invaliditetom 100 osto.

To nije slučaj sa nekim drugim društvenim grupama, poput LGBT populacije, niti kada je reč o diskriminaciji na osnovu pola ili nacionalne pripadnosti, gde se procenat postupanja kreće od 80 do 90 procenata, precizirala je Janković.

Ona naglašava da su mladi, ipak, spremni da uzmu život u svoje ruke, što vidi kao veliku prednost, jer su sagledali koje su to prepreke koje ih onemogućavaju da u potpunosti imaju jednake šanse i žive kvalitetan život. (kraj) zvs/kt

Ovu specijalizovanu produkciju Novinske agencije FoNet podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole "Mladi i mediji za demokratski razvoj".

Share: