Podcast

Pregled najvažnijih događaja

Podcast:PRESSEK nedelje

13. 09. 2020. 18:35 | FoNet | Tamara Skrozza

BEOGRAD - Pregled najvažnijih događaja u Srbiji od 31.avgusta do 06.septembra 2020.godine. Proizvodnja Novinska agencija FoNet. Novinarka Tamara Skrozza, montažer Filip Jovanović.

Share: