Stigma

RODNA RAVNOPRAVNOST, DISKRIMINACIJA, NASILJE NAD ŽENAMA

Ujednačiti primenu zakona

02. 12. 2022. 13:25 | FoNet | Katarina Tomović/

BEOGRAD - Osobe koje se odaju prostituciji kažnjavane su tri i po puta više u odnosu na korisnike usluga prostitucije, izjavila je FoNetu aktivistkinja Autonomnog ženskog centra (AŽC) Sanja Pavlović.

Kada je reč o teritoriji grada Beograda, precizirala je ona u serijalu razgovora Stigma, broj kažnjavanih osoba koje se odaju prostituciji je čak 8,8 puta veći u odnosu na broj kažnjavanih korisnika.

Prema njenim rečima, prevashodno su žene te koje se odaju prostituciji (92 odsto), dok su korisnici njihovih usluga u 100 odsto slučajeva muškarci.

Analizirajući rezultate publikacije, koju je pre nekoliko dana objavio AŽC, Pavlović je podsetila da su počev od 2016.godine, po Zakonu o javnom redu i miru, odgovorne i osobe koje se odaju protituciji i korisnici tih usluga.

Kako je objasnila, “žene se kažnjavaju za odavanje prostituciji, bez obzira na to da li je korisnik bio prisutan ili ne, samo zato što su stajale na određenim mestima i nudile usluge prostitucije, iako do samog čina nije došlo”.

Autonomni ženski centar namerava da ovu temu otvori sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa prekršajnim sudovima, kako bi se ujednačila primena zakona, naglasila je Pavlović.

Cilj je da žene koje se odaju prostituciji pred zakonom ne budu diskriminisane u odnosu na korisnike usluga prostitucije, objasnila je ona.

Prema njenim rečima, korisnici su muškarci od 19 do 60 godina i oni su u odnosu na žene koje se odaju prostituciji obrazovaniji.

Više od polovine korisnika su zaposleni, dok su žene koje se odaju prostituciji mahom nezposlene, bez ikakvih primanja, ukazala je Pavlović.

“Postoji taj mit da su muškarci koji koriste usluge prostitucije uglavnom neoženjeni i bez dece", napomenula je ona i predočila da je, po rezultatima istraživanja, "trećina muškaraca oženjena, a veliki broj njih ima decu”.

Pavlović smatra da važeći sistem kažnjavanja žena koje se odaju prostituciji nije dobar i da ih neće ih sprečiti da ponove to delo.

One su, kako je obrazložila, na ivici egzistencije, pa se odaju prostituciji za naknadu od 1.500 do 2.500 dinara i to uglavnom na ulici, dok se kažnjavaju prosečnom novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara.

Kada vidimo koliko je visoka ta kazna u odnosu na to koliko dobiju za odavanje prostituciji, shvatimo da one nemaju mogućnosti da tu kaznu plate i zato ostaju u tom začaranom krugu da bi mogle da isplate kaznu, naglasila je Pavlović.

Kako je ilustrovala, pojedine žene čak traže i mole sud da im da zatvorsku kaznu, jer nemaju mogućnost da plate novčanu.

Govoreći o temi elitne prostitucije, Pavlović navodi da istraživanje AŽC kroz presude nije prepoznalo takve slučajeve.

Čak dve trećine slučajeva odavanja prostituciji dešava se na ulici, precizirala je ona, ali je i napomenula da razlika između prostitucije na ulici i elitne često ne postoji.

“Mi kroz ove presude nismo videli da su osuđene one žene koje se, kako pišu mediji, odaju prostituciji za 1.000 ili 1.500 evra za noć. One ili nisu bile unutar sistema, odnosno nisu bile kažnjene za ta dela, ili je to prosto mit”, zaključila je Pavlović. (kraj) zvs/kt/dj

Share: