Stigma

RODNA RAVNOPRAVNOST, DISKRIMINACIJA, NASILJE NAD ŽENAMA

Diskriminisane preduzetnice

30. 12. 2022. 12:08 | FoNet | Katarina Tomović

BEOGRAD - Najveći problem trudnica i mama preduzetnica je to što ih zakoni vide kao nezaposlene i ne tretiraju ih isto kao žene koje su zaposlene kod poslodavca i imaju ugovor o radu, rekla je FoNetu predsednica udruženja Mame su zakon Tatjana Macura.

Kako je ukazala u serijalu razgovora Stigma, žena preduzetnica koja se porodila nema pravo na porodiljsko odsustvo, naknadu za negu deteta i minimalnu naknadu za prva tri meseca bebinog života.

Nema pravo ni da odsustvuje dve godine sa posla ukoliko rodi treće ili svako sledeće dete, kao ni pravo da odsustvo prenese na partnera ako je u obavezi da se vrati svom poslu zato što joj je važno da joj biznis ostane aktivan, precizirala je Macura.

Prema njenim rečima, "nadoknada na koju ima pravo ukoliko je prinuđena da održava trudnoću i da leži kod kuće i miruje ili ukoliko ima neke druge zdravstvene tegobe - neće iznositi 100 odsto kao kod žena koje su stalno zaposlene, već samo 50 procenata".

Majke i trudnice preduzetnice imaju pravo na određene nadoknade, ali to nisu nadoknade koje spadaju u porodiljsko odsustvo ili za negu deteta, već spadaju u ostale nadoknade, objasnila je Macura.

Na njih se, kako je napomenula, primenjuje slična formula kao što se primenjuje na žene koje su zaposlene kod poslodavca, s tim što se iznos koji se na kraju dobije podeli sa koeficijentima 1,5.

Ukoliko žele da biznis ostave aktivnim, poseban problem je što su u obavezi da imenuju poslovođu i da sve vreme sebi plaćaju doprinose, naglasila je Macura i konstatovala da one to nemaju od čega da plate.

Ona smatra da se "postavlja pitanje smisla te nadoknade, koja ne može da nadomesti čak ni osnovne obaveze koje će ona imati i dalje prema državi".

Udruženje je iniciralo promene nekoliko zakona, među kojima je i Zakon o zdravstvenom osiguranju, tako da preduzetnice imaju pravo na stopostotnu naknadu, ukoliko su prinuđene da održavaju trudnoću.

Inicirana je i izmena Zakona o finansijskoj podršci porodicama u delu koji se odnosi na garantovanu minimalnu nadoknadu u prva tri meseca bebinog života, na šta imaju pravo po odluci Ustavnog suda, što je posledica pravne borbe upravo udruženja Mame su zakon.

"Od tog rešenja imaju koristi žene koje su zaposlene kod poslodavca, ali, nažalost, nemaju sve žene koje su obuhvaćene primenom Zakona finansijskoj podršci porodici sa decom, među kojima su naravno i preduzetnice", naglasila je Macura.

Kako je ukazala, Udruženje traži da preduzetnice imaju pravo da jedan deo odsustva sa posla prenesu na svog partnera da bi deo tog vremena mogle da budu majke i da ostave svoj posao aktivnim.

Žene u sektoru pružanja različitih usluga, poput advokatica, zubarki i programerki, nemaju taj luksuz da celu godinu izostanu sa posla, jer je pitanje da li klijenti imaju dovoljno razumevanja i tolerancije.

"Čak iako imaju empatije, pitanje je da li će imati razumevanja, pošto neke njihove potrebe čekaju i moraće da ih zadovolje na nekom drugom mestu. S tim u vezi, njima je teže da se vrate na tržište", rekla je Macura.

Postoji još jedan deo koji je najzahtevniji što se tiče određivanja sredstava u budžetu za izmene zakona, kaže ona i objašnjava da se on odnosi na inicijativu da država preuzme na sebe obavezu plaćanja doprinosa kada su preduzetnice na porodiljskom odsustvu, što je pravo koje imaju žene zaposlene kod poslodavaca.

"Ako izlazite poslodavcima u susret tako što preuzimate na sebe obavezu plaćanja doprinosa, zašto to ne uradite i za žene koje su preduzetnice i koje u većini slučajeva zapošljavaju druge osobe", upitala je Macura. (kraj) zvs/kt/dj

Share: