Promo

SARADNJA EBRD I BANKE INTESA

Podrška od 25 miliona

18. 05. 2022. 15:11 | FoNet | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obezbedila je dve kreditne linije u ukupnom iznosu od 25 miliona evra kojima će  Banka Intesa Beograd  omogućiti malim i srednjim preduzećima (MSP) u Srbiji da dostignu zelene standarde Evropske unije (EU), kao i klijentima - fizičkim licima da svoje domove učine energetski efikasnijim.

U saopštenju se navodi da se prvi deo finansijskog paketa sastoji od kreditne linije od 20 miliona evra za povećanje konkurentnosti lokalnih malih i srednjih preduzeća.

Novac iz kreditne linije omogućiće preduzećima da unaprede svoje procese, zamene opremu i usklade ih sa standardima Evropske unije u pogledu kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.

Navedene investicije biće pokrivene iz Programa za povećanje konkurentnosti malih i srednjih
preduzeća, koji finansira EBRD, dok Evropska unija (EU) obezbeđuje podsticaje i tehničku podršku.

Drugi deo finansijskog paketa obezbeđuje pet miliona evra za pojedinačne investicije u zelene materijale, opremu i tehnologije za stambene prostore u privatnom vlasništvu iz Programa za finansiranje zelene ekonomije (GEFF), koji nudi rešenja koja su efikasna u pogledu energije i resursa u cilju izgradnje održivije ekonomije.

Direktorka EBRD za finansijske institucije za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu Aleksandra Vukosavljević rekla je da je više od 2.000 domaćinstava u Srbiji već investiralo u energetski efikasna rešenja zahvaljujući finansiranju obezbeđenom iz GEFF programa, a sada će ih biti još mnogo više kada Banka Intesa može da ponudi ovu specijalizovanu kreditnu liniju svojim klijentima.

Zahvaljujući novcu iz nove kreditne linije ponudićemo povoljnije uslove finansiranja za mala i
srednja preduzeća koja žele da unaprede i usklade svoje poslovanje sa zelenim standardima
Evropske unije i time doprineti povećanju njihove konkurentnosti na lokalnom i evropskom tržištu, rekao je predsednik Izvršnog odbora Banke Intesa Darko Popović.

Popović je dodao da će, zahvaljujući finansiranju iz GEFF programa, biti u prilici da omoguće vlasnicima domaćinstava da ulaganjem u energetski efikasna rešenja, pored mogućnosti da povrate do 20 odsto iznosa investicije, ostvare i značajne finansijske uštede u dužem roku. (kraj) dar/ivt/dj

Share: