Promo

Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK Univerziteta

Misija vrhunskog obrazovanja

09. 06. 2023. 12:06 | FoNet | Desk

BEOGRAD - Alfa BK Univerzitet je prvi, a ujedno i najstariji privatni univerzitet u Srbiji koji je osnovan 1993. godine, opravdavajući svoje dugoročno postojanje svojom misijom usmerenom na pružanje usluga vrhunskog obrazovanja.

Alfa BK Univerzitet je posvećen obrazovanju budućih eksperata spremnih za rešavanje društvenih izazova, poslovnih problema, kreiranje inventivnih i praktičnih rešenja, doživotno učenje i kreativno sistemsko razmišljanje, primenjujući visoke etičke stavove, standarde i principe svoje struke po kojima je i postao prepoznatljiv na tržištu visokog obrazovanja Republike Srbije.

Univerzitet je za 30 godina uspešnog rada i na svojih pet renomiranih fakulteta do sada odškolovao preko 25.000 studenata iz raznih oblasti savremene ekonomske nauke i prakse, nauke o sportu, engleske književnosti i lingvistike, matematike, informacionih tehnologija, računarstva i drugih prirodnih i društvenih nauka.

Danas u sastavu integrisanog Alfa BK Univerziteta uspešno posluje njegovih sledećih 5 renomiranih fakulteta: Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Fakultet za menadžment u sportu, Fakultet za strane jezike, Fakultet informacionih tehnologija i Fakultet za matematiku i računarske nauke, izvodeći nastavu na svojih 21 akreditovanih studijskih programa na svim nivoima akademskih studija.

Jedan od fakulteta iz sastava integrisanog Alfa BK Univerziteta je i njegov najstariji Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, čije je osnivanje 1993. godine predstavljalo i začetak uspešnog rada i delovanja samog Univerziteta.

Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju je počeo sa radom u Peći, na teritoriji Kosova i Metohije, gde je odškolovao mnoge generacije domaćih i inostranih studenata, da bi kasnije njegovo poslovno sedište bilo preseljeno u Beograd.

Danas Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK Univerziteta izvodi nastavu na svojim akreditovanim studijskim programima svih nivoa akademskih studija (osnovne, master i doktorske studije) iz oblasti računovodstva i revizije, savremene trgovine, marketinga, poreza i carina, ekonomije i finansija, međunarodne trgovine i biznisa. 

Sa svojim iskustvom od gotovo tri decenije uspešnog rada, na Fakultetu su danas angažovani vrhunski profesori, kompetentni predavači i stručnjaci iz prakse koji omogućavaju svojim studentima da, pored visoko stručnih znanja iz oblasti savremene ekonomske nauke i prakse, steknu i dodatna znanja iz domena informacionih i računarskih tehnologija, matematike, menadžmenta, marketinga, stranih jezika i dr.

Multidisciplinarnost koja spaja savremenu teoriju i praksu, kao i vrhunska kompetentnost njegovog nastavnog osoblja predstavljaju ključ uspeha, izvor konkurentske prednosti i znak prepoznatljivosti našeg Fakulteta u savremenom i veoma dinamičnom poslovnom okruženju.

Nastavni planovi i programi Fakulteta za finansije, bankarstvo i reviziju su u potpunosti uskađeni sa principima Bolonjske deklaracije, koja podrazumeva i odlazak na obaveznu praksu tokom studiranja, omogućujući na taj način i laku nostrifikaciju diplome stečene na našem Fakultetu u inostranstvu.

Osim toga, naš Fakultet predstavlja i idealan izbor za zaposlene studente jer primenjuje savremene nastavne metode i omogućuje nesmetani pristup nastavnom sadržaju putem svoje e-učionice, odnosno integrisane elektronske platforme za pružanje obrazovnih usluga.

Osim razvijanja praktičnih znanja i veština i podsticanja na kritičko mišljenje, Fakultet doprinosi i razvoju preduzetničkog duha svojih studenata, koji im omogućava lako zaposlenje u savremenim firmama i pokretanje sopstvenog biznisa.

Diplomirani studenti našeg Fakulteta danas rade u brojnim domaćim i stranim kompanijama u zemlji i inostranstvu, razvijajući svoje uspešne karijere i zauzimajući visoke pozicije u svim sferama društva, od banaka, trgovinskih firmi, marketing agencija, revizorskih kuća i drugih finansijskih institucija, pa sve do Vlade, ministarstava i drugih nacionalnih i lokalnih organa državne uprave.

Mi ulažemo u budućnost, a budućnost ste vi.

Postanite član uspešne porodice.

Upišite se na Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK Univerziteta. (kraj) dep/dj

Share: