Promo

30 GODINA Alfa BK Univerziteta

Dodela 300 stipendija

11. 08. 2023. 18:17 | FoNet | Desk

BEOGRAD - Tokom ove godine Alfa BK Univerzitet obeležava 30 godina svog postojanja. Tim povodom, Univerzitet dodeljuje stipendije za 300 studenata koji žele da nastave svoje školovanje na drugoj, trećoj i četvrtoj godini Alfa BK Univerziteta.

Zahvaljujući stipendijama, budući studenti Univerziteta imaće priliku da obezbede sebi sigurnu budućnosti uz znanja koja će im preneti visokokvalitetan nastavni kadar u najsavremenijim uslovima za studiranje i naučno- istraživački rad na jednom od pet fakulteta Alfa BK Univerziteta: Fakultetu za finansije, bankarstvo i reviziju, Fakultetu za matematiku i računarske nauke, Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu za menadžment u sportu i Fakultetu za strane jezike.

U godini svog značajnog jubileja, Alfa BK Univerzitet je svim svojim studentima i zaposlenima omogućio izvrsne uslove za rad prelaskom u novi velelepni objekat. Studiranje za svaku mladu osobu predstavlja jednu od važnih životnih prekretnica i
upravo je zato neophodno da u tim trenucima budu podržani najboljim uslovima za rad na razvoju sopstvenih znanja i veština stečenih tokom visokog obrazovanja.

Alfa BK Univerzitet tokom školske godine nudi polaznicima, studentima i svim zainteresovanim kandidatima, niz kreativnih radionica, stručnih izlaganja i specijalnih kurseva. Pohađanjem ovih dodatnih obrazovnih i stručnih predavanja, polaznici stiču neophodna znanja i veštine čime povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada.

Alfa BK Univerzitet studentima omogućava da uz podršku svojih nastavnika i u meri svojih interesovanja budu od samog početka uključeni u istraživački rad. Svi zaposleni ulažu neiscrpnu energiju kako bi profesionalizmom, pametnim investicijama i kontinuiranim stručnim edukacijama utemeljili najdelotvorniji način pružanja usluga iz oblasti obrazovanja, što će biti nastavljeno i ubuduće. (kraj) dep/mk

Share: