Promo

Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK univerziteta

Savremeni izazovi digitalizacije

18. 08. 2023. 10:43 | FoNet | Desk

BEOGRAD - Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK univerziteta, u saradnji sa partnerskim ustanovama iz zemlje i inostranstva organizuje Drugu međunarodnu naučnu konferenciju „Izazovi digitalizacije u poslovnom svetu“ koja će biti održana u Beogradu od 22. do 23. novembra 2023. godine.

Naučni odbor i Međunarodni naučni odbor Konferencije čine eminentni profesori iz zemlje i inostranstva, dok su njene ovogodišnje tematske oblasti usmerene na izučavanje izazova digitalizacije u ekonomiji, privrednom i regionalnom razvoju, finansijama, bankarstvu, ekonomiji znanja, zaštiti životne sredine, pravu, oporezivanju, upravljanju inovacijama, trgovini, poljoprivredi, energetskoj tranziciji, upravljanju uslugama, društvenoj odgovornosti i mnogim drugim oblastima. 

Fakultet organizuje i sprovodi nastavu na svojim osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama posvećenim izučavanju savremene ekonomije, trgovine, finansija, marketinga i menadžmenta, računovodstva i revizije, međunarodne trgovine i biznisa.

Sa svojim kompetentnim nastavnim kadrom, dugom tradicijom i gotovo tridesetogodišnjim radnim iskustvom, kao i usmerenjem na multidisciplinarnost koja objedinjuje teoriju i praksu,

Fakultet je orijentisan na praćenje aktuelnih naučnih i privrednih trendova, razvijajući na taj način praktična znanja, stručne kompetencije i preduzetnički duh i samih svojih studenata, koji će im omogućiti da ostvare aktivnu ulogu u savremenom poslovnom svetu.

Predan i požrtvovan rad profesora, asistenata i saradnika Fakulteta potvrđen je i činjenicom da je na njemu akademsko zvanje iz oblasti trgovine, bankarstva, računovodstva i revizije do sada steklo preko 5.000 diplomiranih studenata koji danas rukovode uspešnim preduzećima u zemlji i inostranstvu, zauzimaju rukovodeće funkcije u privatnim i državnim službama i razvijaju uspešne karijere u raznim zanimanjima.

Osim drugih naučnih oblasti, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK univerziteta posvećen je i izučavanju značaja i uloge digitalizacije u savremenim privrednim aktivnostima.

Digitalizacija se može definisati kao korišćenje kompjutera, interneta i drugih digitalnih tehnologija, kao i digitalnih informacija i podataka sa ciljem promene poslovnih modela i ostvarivanja novih izvora dodate vrednosti i prihoda. Sa druge strane, digitalna ekonomija se može opisati kao globalna mreža ekonomskih aktivnosti, komercijalnih transakcija i uzajamnih poslovnih odnosa koja se zasniva na upotrebi digitalnih tehnologija sa ciljem usvajanja, stvaranja i potrošnje novih digitalnih dobara i usluga. (kraj) dep/dj

Share: