Pretraga

Tag: mladi i mediji, Pogodaka: 32

Neprilagođen saobraćaj

Gradski prevoz nije dovoljno prilagođen potrebama osoba sa hendikepom, naročito onima koje ne mogu u potpunosti samostalno da se kreću i zato su izložene neprijatnim situacijama, izjavila je FoNetu studentkinja Filozofskog fakulteta Sofija Drašković.

06. 05. 2022.

Otpor administracije

Uprkos tome što za potpisivanje dokumenata ima zakonsku mogućnost da koristi faksimil sopstvenog potpisa, član Udruženja studenata sa hendikepom Miloš Selaković, kao osoba oštićenog vida, ponekad nailazi na otpor službenika u administraciji.

29. 04. 2022.

Otpor administracije

Uprkos tome što za potpisivanje dokumenata ima zakonsku mogućnost da koristi faksimil sopstvenog potpisa, član Udruženja studenata sa hendikepom Miloš Selaković, kao osoba oštićenog vida, ponekad nailazi na otpor službenika u administraciji.

29. 04. 2022.

Diskriminacija iz nehata

Diskriminacija se često dogodi iz nehata, usled neiformisanosi ljudi, izjavila je FoNetu predstavnica organizacije Jaki mladi Ljubica Kuridža.

23. 04. 2022.

Diskriminacija iz nehata

Diskriminacija se često dogodi iz nehata, usled neiformisanosi ljudi, izjavila je FoNetu predstavnica organizacije Jaki mladi Ljubica Kuridža.

23. 04. 2022.

Uglavnom posmatrači

Studenti sa hendikepom često samo deklarativno učestvuju u studentskom organizovanju i radu studentskih parlamenata, dobijajući posmatračku ulogu, iako im ravnopravno učešće garantuje Zakon o studentskom organizovanju, izjavila je FoNetu portparolka Udruženja studenata sa hendikepom Katarina Kel.

22. 04. 2022.

Mladi ispred barijera

Najveći broj pritužbi koje stižu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti kada su u pitanju deca i mladi uglavnom se odnose na one sa invaliditetom, naročito decu u obrazovnom sistemu, a potom i na mlade u ostvarivanju njihovih prava, rekla je FoNetu Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

18. 04. 2022.

Mladi ispred barijera

Najveći broj pritužbi koje stižu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti kada su u pitanju deca i mladi uglavnom se odnose na one sa invaliditetom, naročito decu u obrazovnom sistemu, a potom i na mlade u ostvarivanju njihovih prava, rekla je FoNetu Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

18. 04. 2022.

Predrasude ruše mostove

Osobe sa invaliditetom svakodnevno se susreću sa predrasudama, počev od uverenja da ne mogu biti (dobri) roditelji, imati emotivne partnere ili stupati u seksualni odnos, rekla je FoNetu novinarka i aktivistkinja Lana Nikolić, koja smatra da situaciju otežava što su ove teme veliki tabui i za njih nema razumevanja.

15. 04. 2022.

Predrasude ruše mostove

Osobe sa invaliditetom svakodnevno se susreću sa predrasudama, počev od uverenja da ne mogu biti (dobri) roditelji, imati emotivne partnere ili stupati u seksualni odnos, rekla je FoNetu novinarka i aktivistkinja Lana Nikolić, koja smatra da situaciju otežava što su ove teme veliki tabui i za njih nema razumevanja.

15. 04. 2022.