Pretraga

Tag: Jasmina Pekmezović, Pogodaka: 2

Podrški inkluziji mladih

Evropski fondovi su izuzetno važni ne samo za mlade, već i za sve kategorije našeg društva zato što omogućavaju da država, kroz svoj institucionalni okvir, obezbedi njihovo korišćenje za različite svrhe, rekla je FoNetu v.d. pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Jasmina Pekmezović.

24. 12. 2021.

Podrška inkluziji mladih

Evropski fondovi su izuzetno važni za sve kategorije našeg društva, posebno za mlade, zato što omogućavaju da im država, kroz svoj institucionalni okvir, obezbedi različite vidove podrške, rekla je FoNetu v.d. pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Jasmina Pekmezović.

24. 12. 2021.