Pretraga

Tag: crta, Pogodaka: 5

Sagledati kontekst ustavnih promena

Organizacije civilnog društva skrenule su pažnju predstavnicima Venecijanske komisije da je ključno da pri davanju mišljenja na nacrt ustavnih amandamana u oblasti pravosuđa uzmu u obzir stanje demokratskih institucija i politički kontekst, od čega zavisi da li će ustavne promene obezbediti suštinsku nezavisnost pravosuđa.

29. 09. 2021.

Za fer izbore

Ukoliko bi Mere za unapređenje sprovođenja izbora koje su predložili posrednici u celosti bile sprovedene, došlo bi do ograničenog poboljšanja, ali u nedovoljnoj meri da se omoguće uslovi za poštene i slobodne izbore po međunarodnim standardima, zaključila je organizacija Crta u analizi tog dokumenta.

23. 09. 2021.

U Srbiji obrisi demokratije

Srbija danas ne ispunjava minimum kriterijuma da bi bila proglašena demokratskim društvom, ocena je onlajn konferencije nevladine organizacije CRTA, održane danas na Međunarodni dan demokratije.

15. 09. 2021.

Šteta je već učinjena

Uprkos tome što je međunarodna Radna grupa za finansijsku akciju (FATF), kao globalni nadzorni organ za pranje novca i finansiranje terorizma, još 2016. poništila upozorenje iz doba 11. septembra da su neprofitne grupe "posebno ranjive" na finansiranje terorizma, mnoge vlade su proglasile sezonu napada na nevladine organizacije, piše Gardijan.

11. 09. 2021.

Najsporniji izbori za 20 godina

Fondacija Fridrih Ebert, u saradnji sa Centrom savremene politike, objavila je analizu izbornog procesa u Srbiji 2020. godine, u kojoj se ocenjuje da su u pitanju najsporniji izbori u Srbiji od demokratskih promena pre 20 godina, kao i da je posredovanje Evropskog parlamenta bilo neuspešno, preneo je Juropijen vestern Balkans.

02. 09. 2020.