Pretraga

Tag: osuđenici, Pogodaka: 1

Pravna pomoć u zatvorima

Postupajući po preporukama Zaštitnika građana u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde preduzela je mere u cilju obaveštavanja lica lišenih slobode o pravu na besplatnu pravnu pomoć i obezbeđivanja obrazaca zahteva za pružanje pomoći.

14. 09. 2020.